Hem

Nordic State Audit Seminar -


en mötesplats för forskare, riksrevisorer, parlamentariker, revisorer,


och andra med intresse för riksrevisionernas arbete.
2019 års konferens arrangeras den 24 maj i Oslo. Läs mer...

Ny bok om den statliga revisionen i Norden

År 2017 släpptes en antologi där forskare, parlamenteriker och riksrevisorer från de fem största nordiska länderna medverkar. Beställ boken här eller läs mer om den.